Ahmet Bünyamin Yıldız

Ahmet Bünyamin Yıldız

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Ahmet B. Yıldız; KONDA, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi(TEAM) ve ADHOC Araştırma ve Danışmanlık şirketlerinde proje bazlı saha araştırmacısı olarak çalışmıştır. Daha sonrasında kısa bir süre kurumsal eğitim sektöründe proje yöneticiliği yapmıştır.
Ahmet B. Yıldız,  Sosyal Etki Analisti uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Sivil toplumun ve sosyal girişimlerin gücüne inanan Ahmet, değişim ve dönüşümün bilgi ve farkındalıkla geleceğini bu sürecin en büyük yardımcısının da merak ve öğrenmek olduğunu düşünmektedir.