Melih Ateş

Melih Ateş

Melih, 2014 yılından itibaren sivil toplumda; gençlik, engelli, kadın ve LGBTİ+ hakları alanlarında
gönüllü ve profesyonel olarak çalışıyor. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Sosyal Politika, Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği – SPoD’da idari ve yönetim pozisyonlarında çalıştı.
Gönüllü olarak kuruluşunda yer aldığı Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile
Mücadele Derneğinde 2018-2022 yıllarında çeşitli pozisyonlarda gönüllü olarak çalıştı.
Sivil toplum ve gönüllülük, sosyal medya, strateji geliştirme ve kaynak geliştirme gibi konularda
eğitmen ve kolaylaştırıcılık deneyimleri oldu. Sivil toplum alanında birçok eğitim ve seminere katılım
sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen LGBTİ+ Aktivizm ve Sivil Toplum Yaratılması İş
Birliği programında yer aldı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Lacancı Forum Türkiye
Psikanaliz Derneğinin üyesidir.

Sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, finansal
sürdürülebilirlik ve proje yönetimi konularında bağımsız olarak çalışma yapmaya devam etmekte.