İlke Erdoğan McAliley

İlke Erdoğan McAliley

İlke, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra lisans üstü eğitimini Clemson Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden, Uluslararası İşletme Master’ini University of South Carolina’dan almıştır. Son on beş yıldan beri ABD’de su ve atık  su arıtma sektöründe danışman ve proje yöneticisi olarak bir çok belediye ile beraber çalışmaktadır. Şu an Xylem’de Digital Solutions Proje Yöneticisi olarak görev yapmakta, belediyelere isale ve dağıtım boru hatlarındaki modelleme ve proje planlama ile varlık yönetimlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaptığı projelerle, belediyelerin kısıtlı bütçelerini doğru zamanda gerekli boru hatlarına yönlendirmelerini sağlayarak (hat teftiş, tamir ve yenileme) sürdürülebilirlik amacına uygun haline getirmeye katkı sağlamaktadır. İlke, aynı zamanda, altyapı projelerinin sürdürülebilirlik konusunda “Envision Yeşil Altyapı ” akreditasyonu alması için çalışmalarda yer almak üzere ENV SP (Envision Sustainability Professional) Uzmanlığı'nı almıştır.

İlke aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına, küçük ölçekli çiftçilere, sosyal ve sürdürülebilirlik üstüne girişimlere elinden geldiğince destek ağlamaktadır. 2009 ve 2010 yıllarında Water For People için Bolivya’da WaSH (su, evsel atık su ve hijyen) programlarında kapasite arttırma ve programları daha sürdürülebilir hale getirmek için gönüllü olarak çalıştı. Şu an Africa Development Promise sivil toplum örgütünde danışman üye olarak kadın çiftçilerin kalkınması projelerinde destek olmaktadır. İlke aynı zamanda Türk mutfağını ve ürünlerini yurt dışında daha iyi tanıtmayı amaçladığı  için, küçük çaplı Türk çiftçileri ve üreticileri ile yaptığı  söyleşileri, tarım ve çevre ilişkisi çerçevesi içinde kişisel blogu Intertwined Earth’de yayınlamaktadır.