Aslı Kılıçalp

Aslı Kılıçalp

Aslı, Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler eğitimi aldı. İnsanı ve toplumu odağına  alan bir disiplin ve meslek grubuna dahil olması; insana ,sorunlarına ve bu sorunların çözümüne ilişkin yaklaşımı hayatının her alanına taşıdı .  1990’lı yılların sonunda  başlayan çalışma hayatında;  edebiyat, sanat, kozmetik, eğitim, işletmecilik, sanat ve sosyal hizmet gibi farklı alanlar yer aldı.

Mülteci ve ikinci kuşak göçmenlerle sanat ve rehabilitasyon projesinde proje yürütücüsü olarak görev aldı.

Yerel yönetim ve üniversitelerin birlikte düzenlediği sempozyumlarda proje uygulayıcısı olarak bulundu. Yine yerel yönetimlere alan, mekan kullanımı ile ilgili projeler üreten, geri dönüşüm materyalleri kullanarak sürdürülebilirliği destekleyen, mimar ve sanatçılardan oluşan bir platformda yer aldı.  

Kişiye özel ürettiği takı ve tabloları çeşitli sanat ve  tasarım fuarlarında sergilendi. Tasarım etkinlikleri düzenleyerek küçük atölye üreticilerini ve genç sanatçıları destekledi.